Gemeentes en werkbedrijven

Gemeentes en werkbedrijven

Bij elke samenwerking die DROOM! met een ondernemer aangaat, staat steeds hetzelfde voorop: het aangaan van een duurzame arbeidsrelatie. We sluiten een samenwerkingsovereenkomst met die ondernemers en bedrijven die werkelijk commitment tonen om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen.

We maken heldere afspraken, spreken wederzijdse verwachtingen duidelijk uit en blijven gedurende het gehele traject persoonlijk betrokken. We hebben niet alleen oog voor de medewerker die via DROOM! meedraait in het bedrijf, maar ook voor zijn collega’s en voor de rest van het bedrijf. Zo voorkomen we voortijdige uitval. We zijn goed bereikbaar en kunnen ad hoc handelen als de situatie daar om vraagt.

U wilt meer weten? Bel dan naar Floor Oudman van DROOM! Zij kan u alles vertellen over onze werkwijze. Floor is bereikbaar via 0640975015 en flooroudman@bijdroom.nl