Hoe?

Hoe?

In het DROOM!Partners-model doorloopt DROOM! samen met de ondernemer drie fasen: de oriëntatiefase, de ontwikkelfase en de doorstroomfase. DROOM!, de ondernemer en de medewerker gaan een gezamenlijk ontwikkelproces aan. Zo creëren we een prettig leer- en werkklimaat.

De medewerkers werken op basis van hun competenties en mogelijkheden. Waar nodig ontwikkelen wij hulpmiddelen op maat of denken wij mee over het in stukjes opdelen van bepaalde werkzaamheden. Dat doen we via jobcarving of functierecreatie. Hierdoor kan de medewerker optimaal meedraaien op de werkvloer en zo in de behoeften van de ondernemer voorzien. Op de werkvloer zijn we een vast aanspreekpunt. Voor de ondernemer, voor de collega’s van de nieuwe medewerker, en voor de medewerker zelf.

Daarnaast zorgen wij voor de borging van de methodisch vereiste verslaglegging conform de geldende wet- en regelgeving en de communicatie richting gemeente en andere instanties. Ondernemers ervaren dit stuk vaak als een enorm struikelblok. Wij nemen dit geheel voor hen weg.