Visie

Specialisten in arbeidsparticipatie!

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het op de huidige arbeidsmarkt vaak lastig. Vanwege ADHD, een autisme spectrum stoornis, het ontbreken van een ledemaat of een langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt kunnen zij niet meedraaien in het reguliere arbeidsproces. Dat is althans de opvatting.

Toch zien we dagelijks dat ze dat wel kunnen. Dat ze hun beschikbare talenten heel goed weten in te zetten. Oké, er komt soms wat creativiteit of wat coaching bij kijken. En sommige banen zijn voor hen wellicht wat minder geschikt. Maar, heel veel banen wel! Meer dan u denkt.

DROOM! streeft ernaar het label ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ overbodig te maken. Dat hoort bij onze opvatting over de inclusieve maatschappij. Steeds meer ondernemers zien dat gelukkig ook zo. Dankzij hen krijgt een samenleving waarin vrijwel iedereen een kans op werk heeft steeds meer vorm.