Hekkelman

Hekkelman advocaten en notarissen
Al meer dan 30 jaar werken onze advocaten en notarissen op verschillende terreinen met elkaar samen. De advocaten houden kantoor in Nijmegen, de notarissen in Nijmegen en Arnhem. Voorbeelden zijn het familie- en erfrecht, het ondernemingsrecht en vastgoed. Het verschil in de wijze waarop een advocaat en notaris een juridisch vraagstuk benadert in combinatie met hun kennis en expertise leidt tot creatieve en vaak vernieuwende oplossingen voor de cliënt.

De cultuur van Hekkelman is informeel, toegankelijk en no-nonsense. We verlangen van onze advocaten en notarissen dat ze niet alleen topjuristen zijn maar ook beschikken over de noodzakelijke soft skills die nodig zijn om cliënten goed te kunnen adviseren. Het ontwikkelen van ondernemerschap vinden we belangrijk. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met respect voor ieders eigenheid. Promoveren of les geven aan studenten? We geven daarvoor graag de ruimte. De diversiteit van onze mensen maken ons een kleurrijk kantoor en dat is zichtbaar in onze huisstijl.