IKC Het Sterrenbos

IKC Het Sterrenbos is een integraal kindcentrum in Huissen. Op IKC het Sterrenbos zijn kinderen van 2 tot 13 jaar welkom zijn voor kinderopvang, peuterwerk, onderwijs en naschoolse opvang. Het uitgangspunt van het het IKC is ‘samen staan we sterker’ ten behoeve van het kind. IKC het Sterrenbos kenmerkt zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van de kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie hun sleutelwoorden zijn.